Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Mieszkanie dla młodych", to rządowy program wsparcia ułatwiający nabycie mieszkania, które będzie zaspokajało mieszkaniowe potrzeby własne nabywcy. Program realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa (MIiB) oraz instytucjami kredytującymi.

BGK informuje, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zamieściło na swojej stronie informację o nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi przyjętą przez Radę Ministrów, która zakłada możliwość wznowienia przyjmowania przez banki kredytujące wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z planowaną datą wypłaty na 2017 r. w terminie do 14 dni od daty wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. 1/08/2017 r., od dnia następnego po dacie opublikowania stosownego komunikatu przez BGK w tym zakresie.
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797810-p_1.htm

Projekt ustawy można śledzić na stronie:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=7A233D4F23741D51C1258141003D16F5

4 lipca 2017 r. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie zmian do ustawy MDM.
Zgodnie z założeniami, do projektu nowelizacji ustawy, zasady wnioskowania nie ulegną zmianie. Nabywca składa wniosek o dofinansowanie wkładu własnego wraz z wnioskiem o kredyt oraz dokumentami powiązanymi w banku kredytującym (lista banków na stronie BGK). Nabywca taki wniosek będzie mógł najwcześniej złożyć dopiero od dnia następnego po dniu publikacji komunikatu BIP o wznowieniu przyjmowania wniosków nabywców przez banki kredytujące z planowaną datą wypłaty dofinansowania wkładu własnego na 2017 r.

BGK zamieści szczegółowy komunikat dla nabywców po dniu uchwaleniu ustawy. Więcej informacji na temat probramu "Mieszkanie dla Młodych" znajda Państwo na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce Komunikaty dla klientów.